Polityka prywatności

1. Informacje ogólne.
 1. Operatorem Serwisu www.maga-lab.pl jest Maga-Cosmetic Company, 93-228 Łódź ul. Ossendowskiego 6/8.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  • c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
2. Informacje w formularzach.
  • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  • Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
  • Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez
   Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza,
   np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
3. Nowe zasady dotyczące plików cookies.
  • Czym są pliki cookies ?
   Pliki cookie to niewielkie pliki, w których zapisywane są ustawienia użytkownika. Tworzy je przeglądarka internetowa
   przy każdym wejściu na stronę. Część z nich może pozostać na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki. Przy kolejnej
   wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie
   (plik zwierający nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu
   można rozpoznać, że dany użytkownik odwiedził ją w przeszłości i w niektórych przypadkach dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.
  • Zalety plików cookie.
   Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji. Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.
  • Kontrola i usuwanie plików cookie.
   Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z ciasteczek przez jego przeglądarkę - blokować lub usuwać te, które pochodzą ze stron internetowych. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko, na której krok po kroku wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w większości przeglądarek.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ FIRMĘ MAGA Cosmetic Company

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) - przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych:

Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
MAGA Firma Mirosława Białkowska - Gugała
ul. Sacharowa 25/12,
92 - 524 Łódź
NIP 7281048188
Dane kontaktowe Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: maga@maga-lab.pl lub telefonicznie pod nr: +48426764528
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych w celach niezbędnych do nawiązania stosunków handlowych za pośrednictwem strony internetowej www.maga-lab.pl, tj.:
 • 1. Nawiązywanie współpracy;

 • 2. realizacji usług dodatkowych we współpracy z podmiotami trzecimi, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych polegającego na obsłudze oraz zagwarantowaniu prawidłowej realizacji zleceń (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);

 • 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych Administratora lub podmiotów z nim współpracujących, na podstawie i w zakresie wynikającym ze zgód udzielonych przez Panią/Pana w trakcie zawierania Umowy lub w czasie jej trwania (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).

Kategorie przetwarzanych danych Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących kategoriach:
 • 1. dane identyfikujące osobę takie jak imię i nazwisko,
 • 2. dane teleadresowe takie jak: adres zamieszkania, adres do korespondencji (w przypadku przedsiębiorców również adres prowadzonej działalności gospodarczej), podane przez Panią/Pana numery telefonów (domowy, służbowy, komórkowy), adres e-mail;
Źródło pochodzenia danych  Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana podczas nawiązywania stosunków handlowych.
Pana/Pani dane osobowe będą gromadzone w telefonicznych i elektronicznych zbiorach danych osobowych, tj. rejestrze kontaktów w telefonie służbowym i rejestrze korespondencji elektronicznej w celu umożliwienia nawiązania kontaktu w celach handlowo – marketingowych.
Okres przez który dane będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz wynika to z obowiązujących przepisów.
Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności firmie Festus Elektronika i Informatyka, ul. 6 Sierpnia 74, 90 - 646 Łódź.
Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i żądania ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych osobowych z systemów Administratora, prawo do przekazania danych osobowych innemu podmiotowi oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.